Великдень Дажбожий 24 березня
Чудимир on Sunday 24 March 2013 - 18:03:42 |
ПИСАНКИ. Н. Ѳ. Сумцовъ. 1891 (Сумцов Н. Ф. Писанки)

ПИСАНКИ.

Содержаніе:

Писанки въ старинной и современной этнографіи.- Матеріалы и пособія при составленіи настоящей статьи. — Религіозно-символическое значеніе и обрядовое употребленіе крашеныхъ яицъ въ древнихъ культахъ, — Отраженіе древней символики яица въ сказкахъ,— Преданія и сказанія о происхожденіи писанокъ,— Народныя названія для крашанокъ и писанокъ. — Сфера распространенія писанокъ въ настоящее время. — Время приготовленія писанокъ, — Мистическо-обрядовая обстановка.— Принадлежности писаночнаго дѣла: кисточка и краски. — Способы приготовленія писанокъ, — Употребленіе крашанокъ и писанокъ при поздравленіи съ праздникомъ въ обмѣнъ или подарокъ, для полученія красоты и здоровья, для плодородія почвы и роенія пчелъ, во избѣжаніе громоваго удара и пожара, для излѣченія болѣзней, для прогнанія вѣдьмъ в отъ сглаза, при поминовеніи умершихъ и въ дѣтскихъ играхъ.—Значеніе малорусской игры въ навкотка и чешской игры въ помлазку.

Орнаментація писанокъ: геометрическая, растительная, животная, бытовая и религіозная, — Архаическія черты орнамента: плетенка, трезубецъ, солнечные кружки, пентаграмъ, меандръ, свастика, пѣтушки. — Какія мѣстныя растенія входятъ въ писаночную орнаментику. — О названіяхъ и происхожденіи нѣкоторыхъ писанокъ съ предметнымъ орнаментомъ: бесагъ, калитокъ и др. — Упадокъ обычая приготовленія писанокъ. — Заключеніе.


[Докладніше...]
Чудимир on Friday 22 March 2013 - 23:29:25 |
у Навський Великдень готували четвергову сіль
Чудимир on Thursday 21 March 2013 - 23:43:00 |
Чистий четвер

Чистий четвер

Чистий четвер — це день весняного очищення. Ще вдосвіта, до східсонця селяни чистили в стайнях, коморах, на подвір’ї, в хатах — все повинно бути чистим і виглядати по-святковому. В саду і на городі господар згрібав на купу торішнє листя, бадилля бур’янів та сухе ріщя і підпалював — «щоб очистити землю від морозу, зими, смерти і всякої нечисти». Робилося це з спеціяльним закликанням...

[Докладніше...]
Чудимир on Wednesday 13 March 2013 - 00:23:48 |
Уродини Убийлиха
громада "Слобідське Коло" вітає козака Убийлиха з уродинами. Хай Боги тобі допомагають!
Чудимир on Tuesday 26 February 2013 - 20:15:00 |
Уродини Святогіра
громада "Слобідське Коло" вітає козака Святогіра з уродинами.
Хай Боги допомагають тобі!
Чудимир on Thursday 21 February 2013 - 20:29:00 |
Переход на страницу   <<        >>  

Новини за 2018

Наша кнопка

Цей сайт працює на e107, яка розповсюджується на умовах ліцензії GNU GPL.Створив сайт Чудимир (Сергій Яценко)